Jak wydać książkę?

Zastanawiasz się, gdzie wydać książkę? Nasze wydawnictwo oferuje dwie ścieżki współpracy z Autorami: tradycyjną i self-publishing.

Proces tradycyjny

Jak opublikować książkę? To proste! Poprosimy Cię o przesłanie krótkiego streszczenia książki oraz określenie jej tematyki i grupy docelowej. Jeżeli po zapoznaniu się z tymi podstawowymi informacjami uznamy Twoją twórczość za potencjalnie interesującą dla naszego wydawnictwa, poprosimy o przesłanie całości książki lub większego fragmentu. Przekażemy ten materiał do weryfikacji naszym redaktorom, którzy zaproponują dalszą współpracę lub zadecydują o odrzuceniu tekstu. W przypadku pozytywnej decyzji o wydaniu przystąpimy do negocjacji warunków umowy, a następnie rozpoczniemy prace wydawnicze.
Na podjęcie decyzji o przyjęciu tekstu do publikacji rezerwujemy 8–10 tygodni, a wydanie książki (opracowanie i druk) zajmie ok. 12 tygodni.

Self-publishing

Na czym polega proces self publishing? Wydawnictwo odpłatnie zadba o profesjonalne wydanie Twojej książki. W tym przypadku opisany proces decyzyjny potrwa około tygodnia – zapoznamy się z tekstem i jeżeli nie znajdziemy w nim stanowczo dyskwalifikujących wad (tzn. takich, które czynią pracę nad tekstem bezcelową), ustalimy warunki współpracy i przystąpimy do działania. Zajmiemy się redakcją, korektą, drukiem i dystrybucją – na warunkach określonych w umowie, którą wspólnie sporządzimy. Wydanie książki (opracowanie i druk) zajmie około 12 tygodni.

Opracowanie tekstu

Niezależnie od przyjętej ścieżki publikacji, tekst zostanie poddany pełnej obróbce redakcyjnej, co oznacza, że przejdzie:

  1. redakcję: jest to najbardziej angażująca autora część procesu, ponieważ na tym etapie tekst podlega bardzo dokładnej weryfikacji i opracowaniu; redaktor zajmuje się tekstem od strony językowej, ale sprawdza również jego wewnętrzną spójność;
  2. korektę: sprawdzenie opracowanego tekstu pod względem językowym, w tym eliminacja ulubionych przez wszystkich błędów interpunkcyjnych;
  3. skład: na tym etapie plik tekstowy przyjmuje postać docelową, w jakiej trafi do druku; zyskuje też okładkę i ilustracje;
  4. korekta po składzie: sprawdzenie złamanego (nie bójcie się, chodzi o tekst przygotowany w programie do składu) tekstu, wyłapanie resztek błędów;
  5. druk.

Teraz już wiesz, jak wydać własną książkę. Zapraszamy do współpracy