Honoraria i finanse

Wszystkie sprawy finansowe zostaną dokładnie sprecyzowane we wspólnie skonstruowanej umowie. W zalezności od tego, kto sfinansuje wydanie Twojej książki, zaproponujemy odpowiedni podział ewentualnych wpływów ze sprzedaży. W skrócie wygląda to w ten sposób, że jeżeli to nasze wydawnictwo finansuje wydanie książki, wówczas wpływy ze sprzedaży w pierwszej kolejności pokrywają koszty wydania, a kolejne wpływy mogą być przeznaczone na wypłatę honorarium autorskiego zgodnie z zawartą umową. Jeżeli Autor ma własne źródła finansowania, większość wpływów ze sprzedaży może zostać od razu przekazana jako honorarium autorskie.